Contracor wybór profesjonalistów

Zestawy sprzętu ochronnego i oczyszczarek strumieniowych


Części i akcesoria do urządzeń do obróbki strumieniowo-ściernej

Zawór dozujący FSV

Zawór dozujący Contracor FSV jest skonstruowany tak, by precyzyjnie dozować ścierniwo do strumienia sprężonego powietrza w wylocie urządzenia.

Konstrukcja zaworu FSV, nachylona pod kątem 45° sprawia, że mieszanina powietrza i ścierniwa jest jednorodna. Wytrzymałe dyski kontrolne zaworu zapewniają dozowanie precyzyjnych ilości ścierniwa. Port serwisowy umożliwia oczyszczanie zaworu z resztek ścierniwa. Zawór dozujący Contracor FSV jest przeznaczony do pracy ze ścierniwami mineralnymi.

Kod Typ Opis Cena netto Rabat ≥2 Rabat ≥6 Rabat ≥12
10850 FSV Zawór dozujący FSV 1¼”. 730,00 -5% -15% -25%
10520 FSV Zawór dozujący FSV-0. 520,00 - - -

Zawór do ścierniwa SGV, gumowa rurka do zaworu SGV

Zawór dozujący Contracor SGV jest przeznaczony do precyzyjnego dozowania ścierniwa do strumienia sprężonego powietrza w wylocie urządzenia.

Zawór SGV jest używany do dozowania ciężkich lub agresywnych materiałów ściernych, takich jak śrut, grys lub tlenek glinu. Konstrukcja SGV zapobiega bezpośredniemu kontaktowi korpusu zaworu ze strumieniem ścierniwa. Strumień ścierniwa dotyka tylko gumowej rurki, która może być szybko wymieniona w razie zużycia. Ścierniwo jest dozowane przez śrubę dozującą znajdującą się w zwężeniu gumowej rurki.

Kod Typ Opis Cena netto Rabat ≥2 Rabat ≥6 Rabat ≥12
10860 SGV Zawór dozujący SGV dla ciężkich lub agresywnych materiałów. 690,00 -5% -15% -25%
10947 Rurka gumowa do zaworu SGV, część wymienna. 90,00 - -10% -20%

Zawór sterujący RCV i uchwyt sterujący DMH

System sterujący jest używany przez jednego operatora poprzez włączanie i wyłączanie urządzenia do czyszczenia strumieniowego. System sterujący zawiera zawór sterujący RCV oraz uchwyt sterujący DMH, które są połączone ze sobą podwójnym wężem.

Zawór zdalnego sterowania RCV używany jest do kontroli przepływu sprężonego powietrza, podczas gdy jednocześnie kontroluje wydmuchiwanie powietrza poza urządzenie. Obie funkcje sterowania działają jednocześnie, podczas gdy uchwyt DMH jest naciskany bądź puszczany przez operatora urządzenia. Powietrze jest wydmuchiwane ze zbiornika przez wyciszacz, który jest dołączony do zestawu.

Uchwyt sterujący DMH jest przymocowany przy dyszy i połączony z zaworem sterującym RCV za pomocą podwójnego węża.

Zawór sterujący RCV reaguje, gdy uchwyt DMH jest wciśnięty. Zbiornik oczyszczarki jest pod ciśnieniem i rozpoczyna się proces oczyszczania strumieniowo-ściernego. Gdy uchwyt DMH jest zwolniony, zawór sterujący RCV zamyka się, proces czyszczenia kończy się, a ciśnienie w zbiorniku spada.

Kod Typ Opis Cena netto Rabat ≥2 Rabat ≥6 Rabat ≥12
10870 RCV Zawór sterujący RCV 1¼”. 1440,00 -5% -15% -25%
10880 DMH Uchwyt sterujący DMH. 220,00 -5% -15% -25%
10535 RCV Zawór sterujący RCV-0. 1360,00 - - -

Części wymienne DBS / DBS-RC / DBS-RCS

Kod Opis Cena netto Rabat ≥4 Rabat ≥10 Rabat ≥20
10930 Separator wilgoci CAF-3, 1¼”. 520,00 -5% -10% -20%
10960 Zawór zasypu ścierniwa. 300,00 -5% -10% -20%
10950 Uszczelka zaworu zasypu ścierniwa. 50,00 -5% -10% -20%
10565 Separator wilgoci CAF-0, ½”. 330,00 - - -
Kod Opis Cena netto Rabat ≥10 Rabat ≥30 Rabat ≥50
10903 Złączka ścierniwa ½”, CFT-0. 38,00 -5% -15% -30%
10900 Złączka ścierniwa 1¼”, CFT. 46,00 -5% -15% -30%
Kod Opis Cena netto Rabat ≥20 Rabat ≥50
10980 Uszczelka gumowa do CFT/CQT. 6,50 -5% -20%

Osprzęt gumowany DBS / DBS-RC / DBS-RCS

Kod Opis Cena netto Rabat ≥10 Rabat ≥20
10990 Trójnik gumowany 45°, 1¼” (Y). 110,00 -5% -10%
10911 Złączka wkrętna gumowana 1¼”. 40,00 -5% -10%
10921 Rurka gumowana 1¼” (L-100mm). 50,00 -5% -10%
10948 Trójnik gumowany 90°, 1¼” (T). 75,00 -5% -10%
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe "KOMNINO" Sp. z o.o.
76-213 Gardna Wielka, Komnino 8
Tel: +48 59 846 31 11 oraz 12, +48 59 846 31 40 oraz 41
Fax: +48 59 848 87 15
E-mail: info@contracor.com.pl
© Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe "KOMNINO" Sp. z o.o. Wykonanie: strony internetowe słupskstrony internetowe słupsk